AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA ZVÁRACÍCH PROCESOV 

Spoločnosť VALTEC spol.s r. o. pomocou operačného programu výskum a inovácie, vytvoril prevádzku v ktorej prostredníctvom zavedenia inteligentných riešení dosiahne inováciu výrobného procesu zvárania.

  • jediný výrobca atypických kovových prvkov a zváracieho príslušenstva na Slovensku metódou Robotického a kolaboratívneho zváracieho pracoviska
  • využitie PTA (plasma Transferred Arc) tepelnej nanášacej metódy
  • automatizovaný a digitalizovaný výrobný proces
  • inteligentný riadiaci a výrobný systém obsahujúci prvky Industry 4

Robotizované zváracie pracovisko

Robotizované zváracie pracovisko je plne automatizované pracovisko v ktorom robotické rameno zabezpečuje zváranie a polohovadlo zabezpečuje dodávku obrobku z zváraciemu ramenu.

Kolaboratívne zváracie pracovisko

Revolučná zváracia technológia pre zváranie podporované robotom od Böhler Welding. Kolaboratívny robot CO-BRO® otvára nové obzory so zníženými počiatočnými investíciami, jednoduchým programovaním systému a maximálnym zvýšením efektivity procesu.