Základné kurzy zvárania poskytujú úvod do základov zvárania. Zahŕňajú základné zváracie techniky, ako je oblúkové zváranie obalenou elektródou MMA, oblúkové zváranie taviacou drôtovou elektródou s inertným alebo aktívnym plynom MIG/MAG, oblúkové zváranie netaviacou sa wolfrámovou elektródou o ochrannej atmosfére TIG

Zváranie obalenou elektródou

základný kurz zvárania elektrickým oblúkom pomocou obalenej elektródy,
tzv. MMA

Viac info

Zváranie taviacou sa elektródou

základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou, tzv. MAG/CO2

Viac info

Zváranie netaviacou sa elektródou

základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou, tzv. TIG

Viac info

Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

základný kurz zvárania plameňom a
rezania kyslíkom

Viac info