V našom portfóliu máme k dispozícií prípravný kurz podľa STN EN ISO 13 585 pre spájkovanie plameňom. Spájkovanie plameňom je vhodné na spájanie rôznych kovov, ako je meď, mosadz, striebro a niektoré druhy ocele. Je nevyhnutné použiť správny typ spájky a taviva pre konkrétne spájkované kovy. Pri práci s plameňovým spájkovaním je dôležitá bezpečnosť, pretože plameň horáka môže dosiahnuť vysoké teploty. Aby ste predišli nehodám, mali by ste nosiť vhodné ochranné prostriedky, ako sú bezpečnostné okuliare a tepelne odolné rukavice.


...

Spájkovanie plameňom - ručné

Kurz spájkovania medi tvrdou striebornou spájkou, ručne pomocou kyslíko- acetylénového plameňa. Využíva sa najmä v chladiarenskom a klimatizačnom priemysle, pri spájaní trubiek vykurovacích systémov ale aj v rôznych iných odvetviach priemyslu. Prípravný kurz a certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 13 585 a teda certifikát je medzinárodne uznávaný.

V tomto prípravnom kurze sa naučíte okrem bezpečnosti práce pri spájkovaní aj správne techniky spájkovania, obsluhu a nastavenie zariadenia. Oboznámite sa s chybami vznikajúcimi pri spájkovaní a dozviete sa ako týmto chybám predchádzať.