ZK 111 (Z - E)-ZP83 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou a zaškolenie na rezanie plazmou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Vďaka svojej jednoduchosti a univerzálnosti si tento spôsob zvárania nájde uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach priemyslu.

Na zváranie sa používa obalená elektróda, ktorá má však obmedzenú dobu horenia oblúka, toto obmedzuje produktivitu práce. Na druhej strane zariadenia pre zváranie obalenou elektródou sú dnes na špičkovej úrovni a ich rozmery a hmotnosť sú minimálne, čo túto metódu zvárania priam predurčuje na práce v exteriéry aj interiéry spojené s údržbou strojov a zariadení, zváračské práce na potrubiach veľkých priemerov či zváračské práce vo výškach. Nájde si však uplatnenie aj pri mnohých iných zváračských prácach.

V tomto kurze Vás naučíme správnym technikám zvárania pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných pravidiel pri zváraní. Dozviete sa ako správne nastavovať a udržiavať zváracie zariadenie. Naučíte sa ako správne pripraviť materiál pred zváraním a ako zvoliť správnu obalenú elektródu vzhľadom na základný materiál a danú aplikáciu. Naučíte sa čítať technické výkresy a zistíte aké chyby môžu pri zváraní vznikať a akým spôsobom sa im v budúcnosti môžete vyhnúť.

  • ZK 111 – 1 (Z – E 1) Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ

 

Okrem teoretických vedomostí a bezpečnostných predpisov sa naučíte tieto praktické zručnosti:

 zváranie tupého V zvaru v polohe vodorovnej zhora