Zváračská škola VALTEC ZŠ-260

Zváračská škola VALTEC ponúka širokú škálu zváračských kurzov, vďaka ktorým sa Vám otvoria dvere nových pracovných príležitostí. Úspešným absolvovaním zváračských kurzov si zabezpečíte pracovnú stabilitu v priemysle, ktorý neustále hľadá kvalifikovaných ľudí pre všetky metódy zvárania.

ponuka zváračských kurzov

Spoločnosť VALTEC spol.s r. o. predstavuje svoj nový projekt a zároveň s ním kontinuálne pokračuje v budovaní koncepcie “Všetko pod jednou strechou”. Projekt “Zváračská škola VALTEC” je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje školenia a vzdelávanie v oblasti zvárania. Táto škola ponúka odborné a technické programy, ktoré učia zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali profesionálnym zváračom.

Zváračská škola VALTEC ponúka celý rad programov a krátkodobých certifikačných kurzov. Učebné osnovy zahŕňajú témy ako bezpečnosť zvárania, teória zvárania, zváracie techniky a prevádzka zváracieho zariadenia.

Cieľom zváračskej školy VALTEC je poskytnúť študentom vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na to, aby sa stali kvalifikovanými zváračmi, schopnými pracovať v rôznych odvetviach, ktoré si vyžadujú zváračské služby, vrátane stavebníctva, výroby a dopravy.

Základné kurzy zvárania

Bezpečnosť zvárania, zváracie zariadenia, materiály a zváracie techniky, podľa STN 05 0705

Viac info

Zaškolenia podľa normy

V zaškolovacích kurzoch sa zaškolíte podľa STN 05 0705
na vybranú metódu.

Viac info

Kurzy
spájkovačov

Prípravné kurzy pre skúšky
spájkovania podľa
STN EN ISO 13 585

Viac info

Kurzy orbitálneho zvárania

Kurzy operátorov
orbitálneho zvárania podľa
STN EN ISO 14 732

Viac info

Prípravné kurzy pre skúšky zvárača

Prípravné kurzypre skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1, STN EN ISO 9606-2

Viac info

VEDÚCI

ZVÁRAČSKEJ ŠKOLY

Ing. Peter Kapusta - IWT

Mob.: +421 918 740 798

E: kapusta@valtec.sk

Regionálne zastúpenie

Pre celú SR