V našom portfóliu máme k dispozícií zaškolenia na dve metódy. Zaškolenie na rezanie plazmou a zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom. V zaškolovacích kurzoch sa naučíte okrem bezpečnosti práce, aj správne techniky, obsluhy a nastavenie zariadení.


...

Zaškolenie na rezanie plazmou ZP 83 (D-E4)

Pri tejto metóde rezania materiálov sa ako zdroj tepla pre rezanie využíva plazmový oblúk. Plazmou je možné rezať materiály ako sú ocele, vysokolegované ocele, hliník a jeho zliatiny.

V tomto zaškolovacom kurze sa naučíte okrem bezpečnosti práce pri rezaní aj správne techniky rezania, obsluhu a nastavenie rezacieho zariadenia. Oboznámite sa s chybami vznikajúcimi pri rezaní a dozviete sa ako týmto chybám predchádzať.

...

Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

Pri rezaní a drážkovaní kyslíkom sa využíva jav spaľovania železa nahriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka, čím sa vytvára rezná hrana. Touto metódou je možné rezať materiály veľkých hrúbok. Obmedzením je možnosť rezať výhradne ocele okrem nerezových, teplom ovplyvnená oblasť je široká a povrch rezu je drsný.

V tomto zaškolovacom kurze sa naučíte okrem bezpečnosti práce pri rezaní aj správne techniky rezania, obsluhu a nastavenie rezacieho zariadenia. Oboznámite sa s chybami vznikajúcimi pri rezaní a dozviete sa ako týmto chybám predchádzať.