ZK 311 (Z - G1) Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

 

Pri zváraní plameňom sa na tavenie materiálu využíva teplo plameňa vznikajúceho pri spaľovaní zmesi horľavého plynu (najčastejšie acetylénu) a horenie podporujúceho plynu (kyslík). Prídavný materiál sa do miesta zvárania dodáva ručne vo forme drôtovej tyčky.

Aj napriek vysokému technologickému pokroku metód oblúkového zvárania si aj v dnešnej dobe metóda zvárania plameňom nájde svoje uplatnenie najmä pri potrubárskych prácach v rôznych oblastiach priemyslu. Rezanie kyslíkom má stále svoje miesto pri delení materiálov rôznych tvarov a hrúbok ale napríklad aj pri demolačných prácach.

V tomto kurze Vás naučíme správnym technikám zvárania pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných pravidiel pri zváraní. Dozviete sa ako správne nastavovať a udržiavať zváracie zariadenie. Naučíte sa ako správne pripraviť materiál pred zváraním a ako zvoliť správny prídavný materiál vzhľadom na základný materiál a danú aplikáciu. Naučíte sa čítať technické výkresy a zistíte aké chyby môžu pri zváraní vznikať a akým spôsobom sa im v budúcnosti môžete vyhnúť.

  • ZK 311 – 1 (Z – G 1)

 

Okrem teoretických vedomostí a bezpečnostných predpisov sa naučíte tieto praktické zručnosti:

 zváranie tupého V zvaru v polohe vodorovnej zhora