ZK 135 (Z - M)-ZP83 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou a zaškolenie na rezanie plazmou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Jedná sa o zváranie spôsobom MIG/MAG pri ktorom sa využíva ako prídavný materiál taviaca sa drôtová elektróda. Elektrický oblúk je chránený pred vplyvmi vzdušnej atmosféry inertným plynom pri metóde MIG (napr. Argón) alebo aktívnym plynom pri metóde MAG (CO2, zmesi CO2 a Argónu).

Zváranie touto metódou sa vyznačuje vysokou produktivitou práce pri dodržaní predpísanej kvality zvaru. Táto metóda zvárania je vhodná najmä pre priemyselnú výrobu strojov a zariadení, v automobilovom priemysle či výrobe zváraných konštrukcií.

V tomto kurze Vás naučíme správnym technikám zvárania pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných pravidiel pri zváraní. Dozviete sa ako správne nastavovať a udržiavať zváracie zariadenie. Naučíte sa ako správne pripraviť materiál pred zváraním a ako zvoliť správny prídavný materiál vzhľadom na základný materiál a danú aplikáciu. Naučíte sa čítať technické výkresy a zistíte aké chyby môžu pri zváraní vznikať a akým spôsobom sa im v budúcnosti môžete vyhnúť.

  • ZK 135 – 1 (Z – M 1) Nelegovaná oceľ tzv. MAG/CO2

 

Okrem teoretických vedomostí a bezpečnostných predpisov sa naučíte tieto praktické zručnosti:

 zváranie tupého V zvaru v polohe vodorovnej zhora