Prípravné kurzy pre skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1, STN EN ISO 9606-2


Metóda zvárania: 141 T FM5 TIG, Tvar vzorky: Trubka, Prídavný materiál: Vysokolegovaná oceľ

Jedná sa o prípravný kurz zvárania trubiek z vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 141 P FM5 TIG, Tvar vzorky: Plech, Prídavný materiál: Vysokolegovaná oceľ

Jedná sa o prípravný kurz zvárania plechov z vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 141 T FM3 TIG, Tvar vzorky: Trubka, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr< 3,75% (Zahŕňa aj FM1 a FM2)

Jedná sa o prípravný kurz zvárania trubiek vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr < 3,75 %) metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 141 P FM3 TIG, Tvar vzorky: Plech, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr Cr< 3,75% Zahŕňa aj FM1 a FM2

Jedná sa o prípravný kurz zvárania plechov vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr< 3,75 %) metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 141 P 21 TIG, Tvar vzorky: Trubka, Prídavný materiál: Hliník a jeho zliatiny

Jedná sa o prípravný kurz zvárania trubiek vyrobených z hliníka a jeho zliatin, metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-2 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 141 P 21 TIG, Tvar vzorky: Plech, Prídavný materiál: Hliník a jeho zliatiny

Jedná sa o prípravný kurz zvárania plechov vyrobených z hliníka a jeho zliatin, metódou TIG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-2 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.

Metóda zvárania: 135 T FM3 MAG, Tvar vzorky: Trubka, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr < 3,75% (Zahŕňa aj FM1 a FM2)

Jedná sa o prípravný kurz zvárania trubiek vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr < 3,75 %) metódou MIG/MAG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 135 P FM3 MAG, Tvar vzorky: Plech, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr< 3,75% (Zahŕňa aj FM1 a FM2)

Jedná sa o prípravný kurz zvárania plechov vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr< 3,75 %) metódou MIG/MAG. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.

Metóda zvárania: 111 T FM3 MMA/Obalená Elektróda, Tvar vzorky: Trubka, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr < 3,75% (Zahŕňa aj FM1 a FM2)

Jedná sa o prípravný kurz zvárania trubiek vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr < 3,75 %) pomocou ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.


Metóda zvárania: 111 P FM3 Metóda zvárania: MMA/Obalená Elektróda, Tvar vzorky: Plech, Prídavný materiál: Ocele odolné tečeniu Cr < 3,75% (Zahŕňa aj FM1 a FM2)

Jedná sa o prípravný kurz zvárania plechov vyrobených z ocelí odolných voči tečeniu (Cr < 3,75 %) pomocou ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou. Prípravný kurz a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 9606-1 s autorizáciou EWF takže certifikáty sú medzinárodne uznávané kdekoľvek na svete. Táto certifikácia je vyžadovaná najmä pri zváraní určených technických zariadení (tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia,...) ale je aj jednou zo základných podmienok pre prácu v zahraničí, keďže sa jedná o medzinárodne uznávaný doklad.