ZK 141 (Z - T) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Pri metóde zvárania TIG sa ako zdroj tepla pre tavenie základného a prídavného materiálu využíva elektrický oblúk horiaci medzi netaviacou sa volfrámovou elektródou a základným materiálom. Prídavný materiál sa v tomto prípade do miesta zvárania podáva ručne vo forme drôtovej tyčky.

Metóda zvárania TIG je charakteristická svojou presnosťou, čistotou a schopnosťou zvárať širokú škálu základných materiálov. Táto metóda sa využíva najme pre zváranie potrubí vo všetkých odvetviach priemyslu, ale aj pre zváranie plechov menších hrúbok napríklad v automobilovom priemysle.

V tomto kurze Vás naučíme správnym technikám zvárania pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných pravidiel pri zváraní. Dozviete sa ako správne nastavovať a udržiavať zváracie zariadenie. Naučíte sa ako správne pripraviť materiál pred zváraním a ako zvoliť správny prídavný materiál vzhľadom na základný materiál a danú aplikáciu. Naučíte sa čítať technické výkresy a zistíte aké chyby môžu pri zváraní vznikať a akým spôsobom sa im v budúcnosti môžete vyhnúť.

  • ZK 141 – 1 (Z – T 1) nelegovaná oceľ tzv. TIG

  • ZK 141 – 8 (Z – T 3) korózii odolná oceľ tzv. TIG

  • ZK 141 – 21 (Z – T 7) hlinník tzv.TIG

 

Okrem teoretických vedomostí a bezpečnostných predpisov sa naučíte tieto praktické zručnosti:

 zváranie tupého V zvaru v polohe vodorovnej zhora