Construct


Hlavným predmetom našej stavebnej činnosti je výstavba priemyselných stavieb a rekonštrukcie stavieb. Divízia spoločnosti VALTEC spol.s. r.o. – CONSTRUCT má za cieľ poskytnúť komplexné služby od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie inžinierskych činností až po realizáciu stavby na kľúč. Prísne dohliadame na to, aby na naše stavby boli použité najkvalitnejšie materiály. Ponúkame komplexné stavebné práce, priemyselné novostavby, novostavby občianskej vybavenosti, rekonštrukcie priemyselných stavieb, rekonštrukcie objektov občianskej vybavenosti. Pre bližšie informácie ohľadom stavebnej činnosti nás neváhajte kontaktovať.

Zváračská škola VALTEC

Projektom zváračská škola spoločnosť zavedie novú, pre spoločnosť inovatívnu službu – zváračské kurzy pre začínajúcich zváračov, pokročilých zváračov a UoZ v podobe rekvalifikačných kurzov, zváračské tréningy pre skúsených zváračov. Bude to nový produkt ako pre firmu, tak aj pre miestny trh celého územia MAS.

Predmetný projekt bude v prvom rade zameraný na kvalitné poskytovanie zváračských kurzov a tréningov spoločnosťou, ktorá má na to vytvorené dostatočné priestorové podmienky vďaka svojmu viac ako 16-ročnému pôsobeniu vo zváračskom priemysle. Materiálno-technické podmienky budú vytvorené po zakúpení potrebného zváračského vybavenia.

Začínajúci zvárači potrebujú absolvovať rôzne typy zváračských kurzov pre zváranie rôznych druhov materiálov (hliník, nerez, oceľ, meď a jej zliatiny) a získať zváračský preukaz. Práve pre podporu takýchto budúcich zváračov budú slúžiť zváračské kurzy realizované žiadateľom, kde pod dohľadom odborných školiteľov s dlhoročnou praxou získajú zvárači zručnosti pre úspešný vstup na tento trh. Zváračské tréningy budú pre skúsených zváračov, ktorí potrebujú zlepšiť niektorú oblasť zo svojich zváračských zručností.