Orbitálne zváranie je automatizovaný proces TIG zvárania spojov rúrka – rúrka, kedy sa horák s volfrámovou elektródou, otáča okolo osi rúrky a vytvára zvar. Tento proces je využívaný v prípadoch, keď sa požadujú vysoko kvalitné spoje potrubí s minimálnou chybovosťou. Orbitálne zváranie má mnohé výhody, ako napríklad presnosť, rýchlosť a bezpečnosť. Orbitálne zváranie sa používa v rôznych priemyselných odvetviach, ako napríklad v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom alebo energetickom priemysle. Orbitálne zváranie je čoraz viac vyžadované doma aj v zahraničí. Kurz orbitálneho zvárania a následná certifikácia prebieha v súlade s normou STN EN ISO 14 732 s autorizáciou EWF. Naša zváračská škola ponúka kurzy na obe metódy orbitálneho zvárania a teda zváranie s uzavretou zváracou hlavou aj s otvorenou zváracou hlavou s prídavným materiálom.


...

Kurzy operátorov orbitálneho zvárania

Kurz orbitálneho zvárania ponúka teoretické a praktické znalosti orbitálneho zvárania. Orbitálne zváranie využíva TIG metódu pre zváranie rúr. V tomto kurze sa naučíte okrem bezpečnosti práce pri orbitálnom zváraní aj správne techniky použitia, obsluhu a nastavenie zváracieho zariadenia. Oboznámite sa s chybami vznikajúcimi pri orbitálnom zváraní a dozviete sa ako týmto chybám predchádzať.

Pri orbitálnom zváraní ponúkame kurzy orbitálneho zvárania na otvorenú zváraciu hlavu tak aj na uzavretú zváraciu hlavu.