Nový dvoj-podávač prijateľnej veľkosti

27.02.2023
Nový dvoj-podávač prijateľnej veľkosti

Minimálne rozmery a hmotnosť !!!
Nakoľko výrobca neponúkal požadovaný podávač k zváraciemu zdroju LORCH S8 XT, spojili sme hlavy dokopy a vytvorili oddelený dvoj-podávač s čo najmenšími rozmermi a hmotnosťou!

Šetrný k času zvárača !!!
Dvoj-podávač má v prvom rade šetriť čas. Zvárač dokáže k jednému zdroju pripojiť dva zváracie horáky pre dva rôzne typy zváracieho drôtu, vybavené potrebnými spotrebnými dielmi. Je teda odbremenený neustálou výmenou zváracieho materiálu a spotrebných dielov. 

Vyššia produktivita !!!
Pri zváracích aplikáciách, pri ktorých je potrebná neustála zmena zváracích materiálov, je voľba oddeleného dvoj-podávača správnou voľbou! Vďaka šetreniu času sa zvárač môže venovať prioritne svojej práci a teda jeho produktivita výrazne rastie.

Väčší dosah !!!
Ideálne riešenie je pripojenie oddeleného dvoj-podávača s výsuvným zváracím ramenom.