Timelaps z výstavby SKLADOVO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY VALTEC: