Zváračská škola VALTEC

Projektom zváračská škola spoločnosť zavedie novú, pre spoločnosť inovatívnu službu – zváračské kurzy pre začínajúcich zváračov, pokročilých zváračov a UoZ v podobe rekvalifikačných kurzov, zváračské tréningy pre skúsených zváračov. Bude to nový produkt ako pre firmu, tak aj pre miestny trh celého územia MAS.

Predmetný projekt bude v prvom rade zameraný na kvalitné poskytovanie zváračských kurzov a tréningov spoločnosťou, ktorá má na to vytvorené dostatočné priestorové podmienky vďaka svojmu viac ako 16-ročnému pôsobeniu vo zváračskom priemysle. Materiálno-technické podmienky budú vytvorené po zakúpení potrebného zváračského vybavenia.

Začínajúci zvárači potrebujú absolvovať rôzne typy zváračských kurzov pre zváranie rôznych druhov materiálov (hliník, nerez, oceľ, meď a jej zliatiny) a získať zváračský preukaz. Práve pre podporu takýchto budúcich zváračov budú slúžiť zváračské kurzy realizované žiadateľom, kde pod dohľadom odborných školiteľov s dlhoročnou praxou získajú zvárači zručnosti pre úspešný vstup na tento trh. Zváračské tréningy budú pre skúsených zváračov, ktorí potrebujú zlepšiť niektorú oblasť zo svojich zváračských zručností.

Výstavba zváračskej školy: